Flaggstänger med finska flaggan hissad.

Helsingfors social- och hälsovårdstjänster på självständighetsdagen 2020

Misstänker du coronavirussmitta?

Helsingforsare kan göra en coronavirusbedömning på omaolo.fi. Man får anvisningar utifrån dina symtom och kan vid behov boka tid till ett coronavirustest.

Det går också att söka sig till testet genom att ringa coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18).

Om du har symtom som tyder på coronavirus ska du söka dig till test.

Hälsostationerna

Hälsostationerna är öppna fredagen den 4.12 kl. 8 – 16 (också Fiskehamnen och Nordsjö). Hälsostationerna håller stängt på 5.12 och på självständighetsdagen 6.12.  

Hälsorådgivning 24 h - tfn 09 310 10023

Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24 h) till normal samtalsavgift.

Jour – tfn 116 117

Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall i jouren.

Innan du söker dig till jouren vänligen ring det avgiftsfria numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt.

Vuxna (16 år fyllda)

  • Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12
  • Malms joursjukhus, Talvelavägen 6 J.

I brådskande sjukdomsfall, då den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.

Barn och unga

  • Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9.

Munhälsovårdens jour

Jouren för munhälsovård håller öppet på självständighetsdagen 6.12 kl. 9 - 21 i Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbeställningen är öppen kl. 8 - 21, tfn 09 471 71110. Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 040 621 5699.

Vi önskar, att patienterna tar kontakt per telefon före dom kommer till jouren för munhälsovård.

Social- och krisjour 24 h

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även på självständighetsdagen 6.12.

  • socialjouren tfn 020 696 006
  • krisjouren tfn 09 310 44222.

Livshotande situationer - ring 112

Hjälp fås dygnet runt från numret 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.


Bild: Joakim Honkasalo | Unsplash