Ingången till Malms sjukhus i Helsingfors.

Nu kan man träffa patienter vid Helsingfors sjukhus utomhus

Anhöriga och närstående kan nu träffa närstående som är patienter vid sjukhus i första hand utomhus, ifall patientens situation och mående tillåter detta. Man ska alltid komma överens om mötet på förhand med personalen vid avdelningen som sköter den anhöriga.

Besöket kan vara upp till två timmar. De anhöriga ska ha ett kirurgiskt mun-nässkydd under vistelsen. Skötarna visar hur man använder skyddet. Dessutom påminner man anhöriga om att ha god handhygien samt att man får komma på besök endast om man är frisk.

Patienten kan träffa gäster en gång om dagen. Besök är i första hand möjliga utomhus, men för de patienter som är kritiskt sjuka eller i palliativ vård kan det vara möjligt att träffa sina anhöriga i sjukhuset. Man instruerar de anhöriga angående tillräckliga säkerhetsavstånd. Man ska till exempel undvika att krama varandra.

– Eftersom coronavirussituationen har lugnat ner sig i Helsingfors och landets regering igår gett nya linjedragningar angående besök kan vi lätta på besöksrestriktionerna även vid sjukhus. Vi lättar på restriktionerna mycket kontrollerat och i detta skede kommer man alltid överens om besök enligt den anhörigas situation och mående. Vi går igenom coronavirussituationen kontinuerligt med våra infektionsläkare och följer social- och hälsovårdsministeriets instruktioner, berättar ledaren för rehabiliterings- och vårdtjänsterna Seija Meripaasi.

Du kan be om ytterligare information på den närståendes eller anhörigas vårdplats. Helsinfors stads sjukhus är Dal, Malm och Storkärr.

Bild: Helsingfors stads bildbank/ Mikael Lindén