Vaccinerare och vaccinerad man tittar på ett papper.

Helsingfors öppnar fler vaccinationspunkter i början av året

Helsingfors öppnar fler vaccinationspunkter för att snabba på vaccineringen mot coronaviruset. Den 3 januari öppnas en femte vaccinationspunkt i Mässcentrum. Samtidigt öppnas vaccinationspunkter för äldre på Dals sjukhus och Gustafsgårds seniorcenter. I början av året utvidgas även vaccinationspunkternas öppettider.

Vaccinationspunkt till Mässcentrum och vaccination på lördagar 

I Mässcentrum öppnas Helsingfors femte vaccinationspunkt måndagen den 3 januari. Vaccinationspunkten i Mässcentrum har öppet må–to kl. 8.15–20, fr kl. 8.15–16 och lö kl. 9.15–17. Mässcentrets vaccinationspunkt har öppet på trettondagen. Även Haga, Åggelby och Rönnbacka hälsostationer erbjuder vaccination med tidsbokning på trettondagen.

Från och med början av året har Busholmens, Gamlas, Malms och Kvarnbäckens vaccinationspunkter öppet må, on och fr kl. 8.15–16 samt ti och to 8.15–18.

”Vi öppnar upp fler vaccinationstider till alla vaccinationspunkter allteftersom vi får fler vaccinatörer. När den privata företagshälsovården deltar i vaccineringen från början av året ökar vaccinationstiderna för personer i arbetsför ålder. Detta är en välkommen hjälp för oss”, konstaterar Mari Kinnunen, stf. chefsläkaren för hälsostationerna.

Vaccinationspunkter för äldre på Dals sjukhus och i Gustafsgård

Måndagen den 3 januari öppnas vaccinationspunkter avsedda för personer som fyllt 60 år på Dals sjukhus (Läkaregatan 8, byggnad 4) och Gustafsgårds seniorcenter (Åldermansvägen 32, nedre salen K). I Gustafsgård och på Dals sjukhus erbjuder första, andra och tredje vaccindosen med tidsbokning.

Gustafsgårds vaccinationspunkt har öppet må–fr kl. 12–18 och Dals vaccinationspunkt må–to kl. 15–19 och fr kl. 15–18.

”Det är viktigt att trygga vaccineringen av äldre, eftersom de har en större risk att insjukna i allvarlig covid19-infektion”, konstaterar Laura Pikkarainen, chefsläkare vid Helsingfors sjukhus.

Boka tid på nätet eller ring tidsbokningen

Personer som fyllt 12 år kan få första och andra vaccindosen utan tidsbokning direkt vid vaccinationspunkterna. Tredje vaccindosen kräver tidsbokning. Du kan boka tid via webbplatsen coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa telefonnummer 09 310 46300. Numret betjänar vardagar kl. 8–16.

På stadens webbplats finns en tabell där man kan se vilka grupper som vaccineras för närvarande, minimitidsintervallet mellan andra och tredje vaccindosen för de olika grupperna samt ifall man behöver boka tid till vaccinationen.

Mer information

Nyheten uppdaterad 4.1: Även Åggelby och Rönnbacka hälsostationer erbjuder vaccination med tidsbokning på trettondagen.

Bild: Virpi Velin