Rast.

Helsingfors informerar vårdnadshavare om exponeringar i daghem eller skolor så fort som möjligt

På senaste tiden har man diskuterat om informeringen vad gäller exponeringar i daghem och skolor. Helsingfors har preciserat sitt tillvägagångssätt så att vårdnadshavarna och personalen så snabbt som möjligt får uppgifter om exponeringen.

Daghemmets föreståndare eller rektor meddelar om smittfallet med ett preliminärt meddelande så fort som möjligt till de studerande eller vårdnadshavare som berörs av exponeringen. I det preliminära meddelandet berättas i fortsättningen vilka klasser eller dagisgrupper som eventuellt har exponerats om gruppen är större än 10 personer.

När de exponerade har kartlagts skickas ett separat meddelande eller en länk till nätblanketten per sms till de exponerade eller deras vårdnadshavare. Vårdnadshavarna eller studerande kan på blanketten lämna in de uppgifter som behövs för smittspårningen. De får också karantäninstruktioner på blanketten. Det eventuella karantänbeslutet skickas antingen per krypterad e-post eller till hemmet per post.

När alla exponerade har kartlagts och sms skickats, skickar daghemmets föreståndare eller rektor ännu ett följdmeddelande till vårdnadshavarna eller studerande där de berättar att de exponerade har kontaktats separat.

Helsingfors tog i mars 2021 i bruk preliminära meddelanden för att vårdnadshavarna så snabbt som möjligt ska få uppgifter om exponeringar i daghem, skolor eller läroinrättningar. Det preliminära meddelandet ersätter det tidigare s.k. allmänna meddelandet, som tidigare skickades först efter att smittspårningen hade gjorts.