Mässcentrum.

Helsingfors fjärde coronavaccineringspunkt öppnas på Mässcentrum 17 februari

Helsingfors stad öppnar en ny coronavaccineringspunkt på Mässcentrum. Coronavaccinveringarna inleds i Böle i Mässcentrets hallar (Bangårdsvägen 17, norra ingången) onsdagen 17 februari. De övriga vaccineringspunkterna finns på Busholmen, i Kvarnbäcken och i Malm. Vaccineringen sker alltid med tidsbokning.

I nuläget är tidbokningen för coronavaccineringen öppen för helsingforsare som fyller 80 år i år eller äldre och deras närståendevårdare. Tidsbokningen börjar måndagen 15 februari för personer som fyller 65-69 år i år och som lider av en allvarlig sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt utsätter personen för coronavirussjukdomen.

Smidigast går tiden att boka på webben på adressen koronarokotus.hel.fi. En tid kan också bokas per telefon via tidsbokningsnumret 09 310 46300 (öppet vardagar klockan 8-18). Telefontjänsten utnyttjar en återuppringningstjänst där samtalen registreras. Alla som har ringt blir uppringda på nytt.

Läs mer:

Foto:  Mässcentrum