Äldre man får coronavaccinet.

Helsingfors erbjuder en tredje dos coronavaccin åt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Helsingfors börjar ge en tredje dos coronavaccin åt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar lördagen 18.9. Vaccinet ges vid vaccinationspunkter eller pop-up-vaccinationspunkter utan tidsbokning. Du kan inte boka tid för att få det tredje vaccinet.

Det tredje coronavaccinet kan nu ges åt alla personer som fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.

Den tredje dosen kan ges åt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar då det har gått minst två månader sedan den andra vaccindosen.

Enligt THL:s anvisning hör följande sjukdomar och tillstånd till denna grupp

  • organdonation
  • stamcellstransplantation
  • medfött kraftigt eller måttligt nedsatt immunförsvar
  • immunosuppressiv cancerbehandling
  • behandling av autoimmunsjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
  • dialys och svår kronisk njursvikt
  • långt gången eller obehandlad HIV
  • annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd fastställt av en läkare

Vid vaccinspunkterna bör klienten visa att hen hör till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Klienten kan visa detta med en kopia av sjukjournalen eller information hämtat från Mina kanta-sidorna.

De grupper som nu vaccineras är inte samma som riskgrupperna 1 och 2 som definierats under våren. På webbsidorna coronavaccination.hel.fi tilläggs ännu exaktare uppgifter om grupperna som i detta skede vaccineras.

I princip ges den tredje dosen med samma preparat som har använts för att ge den andra dosen. Vid behov kan den tredje dosen ändå vara ett annat preparat. mRNA-vaccin som används är Modernas och Pfizers preparat.

Coronavaccinationerna är avgiftsfria.

De centraliserade vaccinationspunkterna och pop-up-vaccinationspunkterna samt deras öppettider finns på webbsidan hel.fi/vaccinationen.

Mer information

Bild: Virpi Velin