Två sjuksköterskor och en vaccinerad kvinna pratar med varandra.

Helsingfors effektiverar coronavaccinationerna

Helsingfors effektiverar och påskyndar vaccineringen mot coronaviruset i och med att coronavirusepidemin tilltar. I början av januari öppnar en femte vaccinationspunkt i Mässcentrum och efter årsskiftet erbjuds vaccinationer även på kvällar och lördagar. Den privata företagshälsovården deltar i vaccineringen för att snabba på vaccineringen av personer i arbetsför ålder.

”Nu när omikronvarianten sprids vill vi på alla möjliga sätt snabba på vaccineringen av Helsingforsbor. Detta framträder som många konkreta åtgärder”, säger Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.

Vaccinationer för riskgrupper och personer som fyllt 60 år tryggas

I Helsingfors vill man säkerställa att Helsingforsbor som är över 60 år eller tillhör en riskgrupp får sin tredje vaccindos så snabbt som möjligt. Från och med den 23 december läggs nya tider för den här gruppen in i tidsbokningssystemet. Nya tider läggs även in efter det allteftersom man får in fler vaccinatörer.

Malms vaccinationspunkt är öppen på annandag jul den 26 december. Vaccinationstiderna för annandag jul bokas i första hand till personer som fyllt 60 år eller tillhör en riskgrupp och tiderna läggs den 23 december.

I januari öppnar Helsingfors dessutom vaccinationspunkter för personer över 60 år i seniorcentren och i anslutning till sjukhuset. Närmare information om detta ges efter jul.

”Det är viktigt att trygga vaccineringen av äldre samt personer som tillhör en riskgrupp, eftersom de har en större risk att insjukna i allvarlig Covid19-infektion”, konstaterar Timo Lukkarinen, chefsläkaren för hälsostationerna.

Tredje vaccindosen ges även med tidsbokning till vuxna i åldern 18–59 år. Första och andra vaccindosen kan fås utan tidsbokning direkt vid vaccinationspunkterna.    

Under mellandagarna har Helsingfors vaccinationspunkter på Busholmen samt i Gamlas, Malm och Kvarnbäcken öppet vardagar kl. 8.30–16. Malms vaccinationspunkt är öppen på annandag jul.

Vaccinationspunkt till Mässcentrum och vaccination på lördagar 

I Mässcentrum öppnas Helsingfors femte vaccinationspunkt måndagen den 3 januari. Platsen passar bra för vaccinationer. Det ligger centralt och har goda trafikförbindelser. 

Från och med lördagen den 8 januari erbjuder Helsingfors vaccinationspunkter vaccination på lördagar och vardagskvällar.

Vaccinering i familjecenter och på hälsostationer

I Östergatans och Berghälls familjecenter börjar man vaccinera 5–11-åringar som tillhör en riskgrupp måndagen den 27 december. Du kan boka tid på adressen coronavaccinbokning.fi.

Även hälsostationerna erbjuder vaccinationer i samband med andra besök.

Mer vaccinatörer – privata företagshälsovården deltar i vaccineringen

Helsingfors rekryterar hela tiden aktivt fler vaccinatörer och erbjuder sin personal en möjlighet att arbeta extra på vaccinationspunkterna. Även den privata företagshälsovårdens aktörer kommer att delta i vaccineringen från och med början av året.

”Den privata företagshälsovården deltar i vaccineringen för att snabba på vaccineringen av personer i arbetsför ålder. Företagshälsovårdsenheterna meddelar själv personalen om när de inleder vaccineringen”, berättar Leena Turpeinen avslutningsvis.


Ytterligare information 

Bild: Virpi Velin