Person som går i en korridor vid en hälsocentral.

Helsingfors deltar i THL:s vaccinundersökning för 65 år fyllda - vaccinering fortsätter i december

Institutet för hälsa och välfärd (THL) begär 65 år fyllda att delta i en vaccinundersökning. I undersökningen studeras det huruvida ett nytt högdosvaccin skyddar mot influensa och dess allvarliga följdsjukdomar, såsom hjärt- och blodcirkulationssjukdomar och luftvägssjukdomar.

Du får ett undersökningsvaccin utan tidsbeställning vid Gårdsbacka hälsostation den 2-5 december på adressen Köpgränden 3. Vaccinationsstället är öppet kl. 9-15.

Mer information om vaccinundersökningen får du på THL:s webbplats eller per e-post på adressen finfluhd@thl.fi samt på THL:s telefonnummer 0800 94065 kl. 9-15 eller på stadens telefonnummer 09 310 48633 kl. 8–16.