Photo: stock.adobe.com

Har du symtom på luftvägsinfektion? Gör så här

För tillfället uppmuntras även de som lider av lindriga symtom på luftvägsinfektion att stanna hemma och undvika kontakt med andra. Stanna hemma tills du inte har symtom eller dina symtom tydligt har avtagit. Du bör undvika kontakt i åtminstone cirka fem dagar efter att du fått symtom.

Du behöver inte söka dig till laboratorietest men, om du vill, kan du göra ett hemtest. Ett positivt hemtestresultat behöver vanligen inte bekräftas med laboratorietest. Om du har symtom och får ett negativt hemtestresultat, kan du, om du vill, ta testet på nytt efter två till tre dagar om dina symtom kvarstår.

Vid behov kan ansöka om sjukfrånvaro i enlighet med den normala praxisen på din arbetsplats eller läroanstalt.

Om du får allvarliga symtom, såsom andnöd, och ditt allmäntillstånd försvagas, gör en symtombedömning på Omaolo eller ring coronavirusrådgivningen, tfn 09 3101 0024 (dagligen kl. 8–18) och övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117.

Se mer detaljerade anvisningar för personer som insjuknat i en luftvägsinfektion och coronaviruset

Jag blev exponerad för coronaviruset, vad ska jag göra?

Om du bor tillsammans med en person som insjuknat i coronaviruset eller om du har varit i närkontakt med en sådan person, undvik onödig kontakt med andra tills det har gått fem dygn efter att den som insjuknat fick symtom.

Arbeta på distans om möjligt. Om du har inga symtom kan du gå till arbetsplatsen, men undvik kontakt. När du rör dig utanför hemmet, använd mask, håll avstånd till andra och sköt om god hand- och hosthygien.

Om du får symtom, stanna hemma och följ anvisningarna ovan. Du behöver inte söka dig till laboratorietest om du inte hör till grupper för vilka coronavirustest rekommenderas.

I den rådande epidemisituationen är huvudregeln att de som insjuknat i coronaviruset inte sätts i karantän och de som blivit exponerade inte förordnas i isolering.