Handikapprådgivningens svenskspråkiga servicenummer öppnas i mars

Handikapprådgivningens svenskspråkiga servicenummer öppnas 31.3.2021. Det svenskspråkiga rådgivningsnumret står till tjänst på onsdagar kl. 9–11, tfn 09 310 35154. Övriga tider kan du lämna ett meddelande i telefonsvararen eller skicka sms.  

Den svenskspråkiga handikapprådgivningen kan också kontaktas per e-post sote.vammaisneuvonta@hel.fi. E-posten är inte krypterad och därför ska meddelandet inte innehålla personliga uppgifter.

Handikapprådgivningen erbjuder råd och handledning gällande tjänster för handikappade och sökandet av dem. Handikapprådgivningen är avsedd i första hand för personer som ännu inte har en egen kontaktperson inom socialt arbete för handikappade samt för anhöriga och partners. Handikapprådgivningen ger också allmän rådgivning för dem som redan är klienter.

Läs mer om handikapprådgivningens telefontjänst (på finska).

Bild: Helsingfors stads materialbank / Paula Virta