En sjuksköterska på hennes arbetsstation framför telefonen och datorn.

Hälsostationernas och tandvårdens telefontjänst är överbelastad

Hälsostationernas telefontjänst är för närvarande upptagen, vilket orsakar fördröjningar i återuppringningen. Vi önskar att klienterna lämnar endast en återuppringningsbegäran i tjänsten. Vid behov ringer vi tillbaka även under kvällstid och på veckoslut.

Omfattande svar på ofta ställda frågor finns i hälsostationernas chatbot på hel.fi/halsostationer.

Vi rekommenderar att du gör en symtombedömning på omaolo.fi. Tjänsten står till tjänst 24/7 och via den kan man vid behov kontakta en expert. På vardagar svarar vi under samma dag på kontaktbegäran som har lämnats före klockan 16.

Kanalen för e-tjänster, Maisa, finns på maisa.fi/sv. Handläggningstiden för meddelanden skickade från Maisa är 1–3 vardagar.

Fördröjningar i tandvårdens återuppringning

Telefontjänsten för icke-brådskande vård är överbelastad. För närvarande kan det ta oss flera dagar att ringa tillbaka.

Tandvårdens tidsbeställning står fortfarande till tjänst på 09 310 51400 (mån–tor kl. 7–18, fre kl. 7–15) och på chatten mån-fre kl. 8–15. Tidsbokningen för akutvård står till tjänst på samma nummer vardagar kl. 7–14. Du hittar tandvårdens chatt på hel.fi/tandvard.

Man kan inte beställa tid till tandvården genom att ringa hälsostationerna eller Jourhjälpen.

Köerna avvecklas aktivt

Vi arbetar kontinuerligt för att avveckla köerna i hälsostationernas och tandvårdens telefontjänster.

Vi ber om tålamod av våra klienter. Vid icke-brådskande fall rekommenderar vi att du tar kontakt senare. Vi beklagar situationen.

Överbelastningen i telefontjänsterna beror delvis på vårdskulden som orsakas av coronaepidemin. Skulden syns nu och under de kommande månaderna i stadens hälsovårdstjänster. Staden avvecklar vårdskulden aktivt.

Vårdskulden har uppstått eftersom icke-brådskande vård har under coronatiden erbjudits i mindre grad än normalt.