Vårdpersonal med headsetet på huvudet.

Hälsostationernas återuppringning är överbelastad

Telefontjänsten för Helsingfors hälsostationer har varit överbelastad den här veckan, vilket orsakar dröjsmål i återuppringningen.

Vi önskar att klienterna lämnar endast en återuppringningsbegäran i tjänsten. Vi ringer tillbaka till samtliga klienter som har lämnat en återuppringningsbegäran. Vid icke-brådskande fall rekommenderar vi att du tar kontakt senare.

Vid plötsliga hälsoproblem står Jourhjälpen till tjänst tfn 116 117 (24 h) och vid nödfall det nationella nödnumret, tfn 112 (24 h).

Vi uppmuntrar klienterna att ta i bruk den nya kanalen för e-tjänster, Maisa. Du hittar Maisa på maisa.fi. Maisa-applikationen kan laddas ner gratis på telefonen eller pekplattan från applikationsbutikerna.    

I Helsingfors togs förra veckoslutet i bruk det nya klient- och patientdatasystemet Apotti, vilket orsakar tillfälliga dröjsmål i hälsostationernas telefontjänster.

”Situationen är beklaglig och vi gör allt vi kan för att underlätta anhopningen. Det finns tyvärr fortfarande dröjsmål och en del klienter rings upp först nästa dag. Vår personal arbetar hårt och vi ber om förståelse av klienterna”, säger Timo Lukkarinen, chefsläkaren för hälsostationerna.

”Klienterna kan hjälpa oss bäst genom att utnyttja Omaolo och genom att börja använda den nya e-servicekanalen Maisa.”

”Vi beklagar situationen. Vi meddelar när telefontjänsten fungerar normalt”, Lukkarinen fortsätter.

När klienten har symtom som tyder på coronavirus, rekommenderar vi att man söker sig till test med låg tröskel genom att göra en symtombedömning på omaolo.fi eller genom att ringa coronavirusrådgivningen (tfn 09 310 10024, dagligen 8–18).

Hälsostationerna håller öppet vardagar kl. 8–15 fram till 28.5.

hel.fi/halsostationer

Bild: Virpi Velin