Hälsorådgivning. Arkivbild.

Hälsokontrollerna i passagerarhamnarna görs smidigare i början av februari

Praxisen vad gäller hälsokontrollerna i Helsingfors passagerarhamnar ändrades tisdagen den 1 februari när inre gränskontroller upphörde för båttrafiken.

Från början av februari delas samtliga passagerare fortfarande in i två linjer, en grön och en röd. Passageraren ska själv välja rätt linje.

Passagerare som har intyg över fullständig vaccinationsserie eller genomgången covid-19-sjukdom inom de 6 senaste månaderna väljer den gröna linjen.

I fortsättningen kontrolleras passagerarnas intyg slumpmässigt på gröna linjen. Kraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar om att vid begäran uppvisa behövliga intyg gäller fortfarande samtliga passagerare som anländer till Finland.

Passagerare som anländer till fots och som inte kan visa upp ovannämnda intyg väljer den röda linjen.

Bilister med intyg på negativt testresultat eller ofullständig vaccinationsserie får också välja den gröna linjen. Om ens en person som ska välja röda linjen åker med i bilen ska man välja den röda linjen.

Ändringarna gäller inte för transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i deras arbetsuppgifter och inte heller kryssningsresenärer som rest från Finland och som inte har gått i land. De kan fortsättningsvis använda den gröna linjen.

”I och med att vaccinationstäckningen fortfarande förbättras är den naturliga riktningen i samhället att stegvis bli av med coronabegränsningarna på ett hälsosäkert sätt. Detta gäller även för passagerarhamnar. Det ska inte uppstå för långa väntetider för resenärerna och resan ska fortsätta smidigt även i hamnarna”, kommenterar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.

Vem bör ta ett andra coronavirustest 72 timmar efter ankomsten till landet?

Om passageraren har en ofullständig vaccinationsserie eller ett negativt testresultat (mindre än 72 timmar sedan testet) eller om hen anlänt till landet utan intyg ska hen ta ett test tidigast 72 timmar och senast 120 timmar efter ankomsten. Försummelse att ta coronatest är straffbart för myndiga personer (Lagen om smittsamma sjukdomar 87 a §).


Bild: Virpi Velin