Näsduk, febertermometer ovh värktabletter på ett bord.

Gruppexponering för corona på Vum Open Air-evenemanget 9.8 i Helsingfors

En person som deltog i Vum Open Air-evenemanget på Ääniwalli söndagen den 9.8 har senare diagnostiserats med coronavirusinfektion. Även deltagare i Vum Open Air-evenemanget söndagen den 2.8 kan ha blivit utsatta för coronavirus.

Deltagarna i Vum Open Air-evenemangen 2.8 och 9.8 uppmanas att noga följa med sitt tillstånd i två veckor efter evenemangen, och att omedelbart söka sig till test även om lindriga symtom uppstår. Därför bör deltagarna i evenemanget 9.8 följa med sitt tillstånd fram till 23.8.

Symtom för coronavirusinfektion är bland annat stegring, feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlust att lukt- och smaksinne och avvikande trötthet.

Helsingforsbor kan göra en coronavirus-symtombedömning på adressen www.omaolo.fi. Omaolo-tjänsten ger instruktioner och ger vid behov råd om att boka tid till coronavirustest. Även coronavirusrådgivningen betjänar Helsingforsbor på numret 09 310 10024 (vardagar kl. 7-16), och övriga tider Jourhjälpen på numret 116 117. Invånare vid andra kommuner kan vid uppkomst av coronavirussymtom kontakta hälsovårdstjänsterna på det egna området.

Läs mer om coronaviruset på adresserna www.thl.fi och www.hel.fi/coronavirus.

Ääniwalli är en restaurang som finns i Vallgård på adressen Pälkänevägen 13 B.

Bild: Marja Väänänen.