Grundskolan Kannelmäen peruskoulu

Elever och personal vid grundskolorna Itäkeskuksen peruskoulu och Kannelmäen peruskoulu i karantän på grund av coronavirusexponering

En elev och en anställd vid grundskolan Itäkeskuksen peruskoulu har satts i hemkarantän i två veckor på grund av coronavirusexponering.

Vid grundskolan Kannelmäen peruskoulu har fjorton elever och fyra i personalen försatts i hemkarantän. Utöver detta har 18 nya elever och två i personalen försatts i hemkarantän 19.5. Sammanlagt 32 elever och sex i personalen har försatts i hemkarantän vid grunskolan Kannelmäen peruskoulu.

Vårdnadshavarna till eleverna i vardera skola och skolornas personal har informerats om exponeringen. Social- och hälsovårdssektorns epidemiologiska enhet kontaktar de som försätts i hemkarantän samt deras familjer.

Närundervisningen fortsätter i skolorna måndagen den 18 maj och alla övriga elever förutom de som nu satts i karantän ska gå till skolan som normalt.

De som sätts i karantän ska hålla sig hemma och inte ha kontakt med personer utanför hemmet. Under karantänen studerar eleverna bland annat på distans.

Familjemedlemmarna till de exponerade är inte satta i karantän eftersom de inte varit i närkontakt med någon som insjuknat i coronaviruset. De kan leva och röra sig som normalt.