En kvinna tittar på sin telefon i vardagsrummet.

Fyll i webblanketten för att snabba på smittspårningen och hanteringen av ditt ärende

I Helsingfors används en webblankett, där man ber dem som smittats med och exponerats för coronaviruset att ange väsentlig information angående smittan eller exponeringen. På blanketten finns även noggranna anvisningar om hur du ska gå tillväga.

”Vi skickar ett sms till alla smittade direkt när vi får information om smittan. I det finns en länk till en informationssäker blankett. På blanketten finns instruktioner om isolering. Med samma blankett ber vi även om information om eventuell exponering. Vi ger tydliga instruktioner för detta”, berättar Sanna Isosomppi, överläkare för den epidemiologiska verksamheten.

”Utifrån informationen från de smittade kan vi per sms snabbt skicka en länk till den informationssäkra blanketten till dem som identifierats som exponerade. På den får de i sin tur instruktioner för karantän.”

Sanna Isosomppi uppmuntrar alla att fylla i blanketten.

”När du fyller i blanketten noggrant och snabbt, påskyndar du spårningsarbetet och hjälper till att bryta smittkedjor”, fortsätter Isosomppi. 

Inloggning till blanketten görs med suomi.fi-identifikation antingen med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort. Blanketten kan även fyllas i på svenska och engelska.

Bild: Unsplash