jag stöder, redan en trygg vuxen kan räcka

Frivilligarbete som stöder barn, unga och familjer

Under veckan 7-13.1 synliggörs frivilligarbetet bland barn, unga och familjer i sociala medier med #jagstöder och #olentukena.

Barn, unga och familjer behöver hjälp. Många barn och unga blir ensamma då föräldrarna försöker hitta lösningar för att klara av den svåra livssituationen. Frivilligverksamheten erbjuder hjälp i en belastande familjesituation.

En volontär som stöder en familj kan t.ex. dela förälderns börda genom att lyssna och att dela sin livserfarenhet. En volontär som stöder en ung kan ge den unga en möjlighet att tala om för hen viktiga frågor och tillbringa tid med en pålitlig vuxen. Volontärerna kan också bjuda trevlig samvaro för barnet inom en fritidssysselsättning i familjer som har begränsade möjligheter till gemensamma hobbyn. Frivilligverksamheten ger även mycket för volontärerna.

”Jag har haft möjligheten att lära känna en imponerande ung person och lärt förstå de ungas värld på ett nytt sätt”, säger Toni Tervo som deltagit i Omilleen-stödpersonsverksamheten.

Frivilligverksamheten bland barn, unga och deras familjer organiseras och handleds professionellt i flera organisationer och syftet med kampanjen är att göra den här viktiga verksamheten synlig. Samtidigt berättas det om erfarenheter och stunder som volontärerna får uppleva tillsammans med barnen och de unga. Det finns ett bestående behov av nya volontärer och därför är saken alltid aktuell.

Bakom kampanjen står Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ rf , Helsingfors Diakonissaanstalts Amigo-verksamhet, Helsingfors stads stödverksamhet för barn och unga, Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt rf, Rädda Barnen rf och Våra Gemensamma Barn rf.


DELA