Vaccinerare tittar på en dator.

Från och med den 27 december erbjuds coronavaccination för 5–11-åringar som tillhör en riskgrupp vid Berghälls och Östergatans familjecenter

5–11-åringar som tillhör en riskgrupp vaccineras 27–31 december samt 3–7 januari 2022 vid Östergatans familjecenter (Revalsplanen 1) och Berghälls familjecenter (Andra linjen 4 C). Du måste boka tid till vaccinationen.

Du kan boka tid på coronavaccinbokning.fi. Tidsbokningen öppnade den 23 december 2021 kl. 10.

Mer omfattande information om riskgrupper för barn i åldern 5–11 år finns på webbplatsen coronavaccination.hel.fi. Du ska vid behov kunna intyga att barnet tillhör en riskgrupp. Detta kan göras med en journalkopia eller information från Mina Kanta-sidorna.

”Vaccineringen av den här gruppen påbörjades vid coronavaccinationspunkterna förra lördagen. Vi vill därutöver erbjuda riskgrupperna en möjlighet till vaccination under mellandagarna och i början av året vid två familjecenter”, konstaterar Hanna Viitala, chef för familjetjänster.

Barn vaccineras med vårdnadshavarnas samtycke

Vårdnadshavarnas samtycke krävs för vaccinationen. Om barnet kommer till vaccinationen med endast en vårdnadshavare, ska hen ha med sig en blankett för samtycke undertecknat av den andra vårdnadshavaren. Du kan skriva ut blanketten för samtycke på THL:s webbplats här.

Du får vaccinationen med ett identitetsbevis

Förbered dig på att bekräfta barnets identitet till exempel med ID- eller FPA-kort och plocka fram det medan du väntar.

5–11-åringar erbjuds Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccin som är avsett för den här åldersgruppen.

Andra coronavaccindosen

Andra vaccindosen får tas tidigast 6 veckor efter den första vaccindosen. Tid till den andra coronavaccindosen bokas senare. Information om när tidsbokningen öppnar meddelas senare.

Coronavaccination för alla 5–11-åringar

I Finland har man precis beslutat att coronavaccin kan erbjudas till alla som fyllt 5 år. För närvarande vaccineras endast de 5–11-åringar som tillhör en riskgrupp. Information om när vaccinationen av grundfriska 5–11-åringar inleds i Helsingfors meddelas senare.

Mer information

Bild: Virpi Velin