Stillahavsgatan. Illustration.

Från och med 9.2 testar Helsingfors också bilpassagerare i hamnarna

Från och med 9 februari erbjuds frivilliga coronatest i Västra hamnens och Skatuddens passagerarhamnar också för färjepassagerare som anländer till Helsingfors med bil.

I Nordsjö hamn har testning erbjudits för bilpassagerare sedan 27.1.

Under sjöresan bes passagerarna att fylla i en symtomenkät och en personuppgiftsblankett samt att ha framme eventuella intyg och pass eller identitetskort före de kommer till test- och rådgivningsplatsen. 

Coronatest och rådgivning erbjuds på bilplan efter att passageraren har kört ut från färjan. För andra färjepassagerare erbjuds testning och rådgivning fortfarande i hamnarnas passagerarterminaler.

”Det är fint att alla färjepassagerare som kommer till Helsingfors nu kommer att omfattas av testningen. Nu kan vi bättre förebygga spridningen av coronaviruset till Finland och Helsingfors genom hamnarna”, kommenterar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.

”Vi vill att de nya drive in-testen ska vara smidiga ur bilisternas perspektiv. De kan ändå fördröja resan något. Det här är en viktig sak, så jag tror att också bilisterna förstår att det är viktigt att låta testa sig”, fortsätter Turpeinen. 

För tillfället tillåts endast nödvändig arbetsresetrafik till Finland.

Fartygspassagerare som anländer till Finland och Helsingfors ombeds uppvisa intyg på genomgången covid-19 inom de sex senaste månaderna, negativt testresultat (högst 72 timmar gammalt) eller tidsbokning för coronavirustest i webbtjänsten Finentry.

För alla resenärer som kommer till Finland från länder där incidensen av coronaviruset är högre än 25/100 000 under en tvåveckorsperiod rekommenderas 14 dygns frivillig karantän.

Den frivilliga karantänen kan förkortas med två test. Resenärer som inte har något av ovannämnda intyg hänvisas till det första coronavirustestet i hamnen. Det andra testet utförs tidigast 72 timmar efter det första testet.

Om resenären inte går och tar det första coronavirustestet i hamnen ska hen söka sig till testning på sin vistelse- eller bostadsort i Finland inom ett dygn från inresan.   

Resenären ska stanna i frivillig karantän tills båda testresultaten är klara och negativa.

Hamnarnas nya verksamhetsmodell har planerats tillsammans med Helsingfors Hamn, HUS, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och rederierna. 

Ytterligare information om resebegränsningarna finns på inrikesministeriets webbplats och reseanvisningar finns på THL:s webbplats.

Bild: Helsingfors stads materialbank / Antti Pulkkinen