En telefon.

Frågor till exponerade och smittade sänds med textmeddelande

Helsingforsbor som blivit exponerade för och smittade av coronaviruset får från och med lördagen den 10 oktober ett textmeddelande av staden med begäran att svara på en elektronisk blankett.

I meddelandet berättar man också att stadens epidemiologiska verksamhet kontaktar de exponerade och smittade per telefon.

I meddelandet ber man fylla i en blankett som finns tillgänglig via en länk. Med blanketten frågar man centrala uppgifter om exponeringen eller smittan. På samma gång ger man praktiska anvisningar som hänför sig till exponering för och smitta av coronaviruset.

”Att fylla i blanketten underlättar och påskyndar kundens ärendehantering i exponerings- och smittfall. Den snabbar även upp spårningsverksamheten”, konstaterar överläkare Kustaa Piha.

Uppgifterna som frågas är mycket viktiga för smittspårningen i Helsingfors och för att bryta smittkedjorna.

Inloggning till blanketten görs med suomi.fi-identifikation antingen med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort.

Om man inte kan använda blanketten efterfrågas uppgifterna per telefon när smittspåraren kontaktar den smittade eller exponerade.

Den nya praxisen kommer på svenska och engelska i början av veckan

Foto: Violeta Stoimenova / iStock Photo