Målad räv på en vägg i ett familjecenter.

För 5–7-åriga barn erbjuds coronavaccinationer vid familjecenter

Barn i åldern 5–7 år vaccineras från den 18 januari vid Östergatans familjecenter (Revalsplanen 1) och Berghälls familjecenter (Andra linjen 4 C). Du måste boka tid för vaccinationen. Tiden kan snabbast bokas på adressen coronavaccinbokning.fi. Tiden kan bokas också per telefon på numret 09 3104 6300 (vardagar kl. 8–16).

Om barnet har konstaterats att ha coronaviruset genom ett laboratorietest, rekommenderas vaccinet tidigast sex månader efter den konstaterade infektionen.

Barnet vaccineras endast med båda vårdnadshavarnas samtycke

Båda vårdnadshavarnas samtycke krävs för vaccinationen. Om barnet kommer till vaccinationen med endast en vårdnadshavare, ska hen ha med sig en skriftlig blankett för samtycke till vaccinationen undertecknad av den andra vårdnadshavaren. Du kan skriva ut blanketten för samtycke på THL:s webbplats.

Vaccin ges med identitetsbevis

Förbered dig på att bekräfta barnets identitet till exempel med ID- eller FPA-kort.

5–11-åringar erbjuds Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccin som är avsett för denna åldersgrupp. Ytterligare information om vaccination finns på THL:s webbplats. Vaccinationen är frivillig och avgiftsfri.

Elever i årskurs 1–5 vaccineras i skolorna och vid familjecenter

Elever i i årskurs 1–5 vaccineras i skolorna från och med nästa vecka. Du behöver inte boka tid för vaccinationen i skolan. Eleverna i årskurs 1–5 bör i första hand ta vaccin i skolan. Om vårdnadshavaren för eleven i årskurs 3–5 vill delta i vaccinationen eller om eleven inte är i skolan vid tidpunkten för vaccination, kan hen få vaccin med tidsbokning vid Östergatans och Berghälls familjecenter.

Mer information

Bild: Virpi Velin