Två personer som går vid en båtterminal.

Flera exponeringssituationer på fartyg – sök dig till test med låg tröskel ifall du har symtom

Hälsomyndigheterna vet nu om flera fall där en person rest på ett kryssningsfartyg och efter resan konstaterats ha coronavirussmitta.

I huvudsak har dessa personer undvikit att röra sig på båten och i människomassor, så de har haft få närkontakter eller de exponerade har varit möjliga att identifiera, få kontakt med och sätta i karantän. I dessa fall är smittorisken liten för dem som inte varit i närkontakt.

Dock har en person med milda symtom rört sig i fartygets allmänna utrymmen en längre tid under Silja Europas kryssning till Tallinn 30.6-1.7, och andra passagerare har möjligtvis exponerats för sjukdomen. Silja Europas kryssning avgick från Helsingfors tisdagen den 30.6 kl. 18.30. På tillbakaresan avgick fartyget från Tallinn onsdagen den 1.7 kl. 12.30.

  • Ifall du har rest på dessa båtturer uppmanar vi dig att följa med möjliga coronavirussymtom som är till exempel feber och/eller hosta och/eller andnöd.
  • Ifall du får ens milda symtom, ta kontakt med hälsovården med låg tröskel så att du kan hänvisas till test och få tilläggsinstruktioner.

Gå på test ifall du har symtom, exponera inte andra för smitta

  • Ifall du har symtom som antyder på corona, gå på test. Gå på test med låg tröskel, speciellt om du deltagit i evenemang där flera människor varit samlade.
  • Ifall du har symtom ska du undvika allt resande så att andra inte blir sjuka.
  • Det är viktigt att minska närkontakt även för symtomfria personer, för en person kan smitta ner andra även före hen fått symtom.
  • Alla kan skydda sig från smitta genom att följa hygieninstruktionerna och undvika onödiga närkontakter samt stora folkmassor.

Misstänker du coronavirussmitta?

THL:s, HUS och Helsingfors stads meddelande


Bild: Antti Pulkkinen / Helsingfors stads bildbank