Fler möjligheter för vårdnadshavare att uträtta ärenden i Maisa

Vårdnadshavarens möjligheter att uträtta ärenden för ett minderårigt barn i klientportalen Maisa har förbättrats. Vårdnadshavaren kan nu uträtta ärenden i Maisa för alla under 18-åriga som står under hens vårdnad. Hittills har det endast varit möjligt att sköta ärenden för barn under 12 år.

Vårdnadshavaren kan nu uträtta ärenden i klientportalen Maisa för alla under 18-åriga som står under hens vårdnad. Tidigare var det endast möjligt att sköta ärenden för barn under 12 år. 

Maisa förblir oförändrad för vårdnadshavare som uträttar ärenden för barn under 12 år. Vårdnadshavarna har tillgång till samma funktioner och vyer som hittills. När en vårdnadshavare uträttar ärenden för barn i åldern 12–17 år är innehållet i Maisa inte lika omfattande som för barn under 12 år.

En minderårig som fyllt 10 år kan också själv använda Maisa om hen har verktyg för stark autentisering, såsom nätbankskoder.


Barnets beslutsförmåga bedöms av en yrkesperson

Bedömningen av om en minderårig är förmögen att fatta beslut om sin hälsovård görs av den yrkesperson inom hälsovården som ansvarar för vården. Om yrkespersonen bedömer att den minderåriga är beslutsförmögen, kan den minderåriga bestämma om uppgifter ska visas för vårdnadshavaren eller inte.

Anteckningar som gjorts om barn under 12 år inom socialvården är synliga för vårdnadshavaren i Maisa. En socialarbetare kan fatta beslut om att inte överföra uppgifter om ett barn i åldern 12–17 till Maisa om det inte är i barnets intresse. I detta fall visas inte uppgifterna ens för den minderåriga i Maisa.

Du kan fråga social- och hälsovårdstjänsternas personal om detta.

Bakom förändringen ligger lagstiftningen

I och med förändringen är det lättare att uträtta ärenden för minderåriga, men samtidigt säkerställs i överensstämmelse med den nationella lagstiftningen att beslutsförmögna minderåriga har möjlighet att själva besluta om sina social- och hälsovårdsärenden och, om de så önskar, även förbjuda att uppgifter lämnas ut till vårdnadshavarna.

Uträtta ärenden
för minderåriga via Maisa

 

Vad är Maisa?

Maisa är den del av klient- och patientdatasystemet Apotti som är synlig för klienten. I Maisa kan Helsingforsbor uträtta sina social- och hälsovårdsärenden.

Bekanta dig med Maisa på Maisa.fi


Bild: Jussi Hellsten