Västra hamnen.

Färjepassagerare bes om intyg på coronatest i både Tallinn och Helsingfors

Rederierna som trafikerar till Helsingfors kräver att passagerarna har ett intyg på ett negativt coronatest eller på att de haft corona. Alla passagerare över 12 år ska ha intyget med sig vid ombordstigningen.

Testresultatet får vara högst 72 timmar gammalt när resan börjar. Det får inte ha gått mer än 6 månader sedan man insjuknat i corona. Intyg krävs inte av kryssningspassagerare som inte gått i land i ett annat land.

Resenärer ombeds att visa upp test- eller sjukintyg för andra gången vid hamnens hälsorådgivning i Helsingfors. Rådgivningsställena finns i terminalen och på bilplan. Om en resenär inte har något av intygen hänvisas hen till coronavirustest i hamnen.

Under resan ges passagerarna en kontaktblankett. Det lönar sig att fylla i blanketten före man kommer till Helsingfors och hälsorådgivningen i hamnen. Det här får ankomsten till Finland att gå smidigare. Rådgivningsställena finns i terminalen och på bilplan.

Kontaktblanketten som fyllts i ombord skickas från Helsingfors hamn till hälsomyndigheterna på resenärens hem- eller vistelseort. Uppgifterna kan användas för att hänvisa personer som varit ombord till ett andra coronavirustest som förkortar karantänen. Uppgifterna kan även användas vid smittspårning.

Vi uppmanar färjepassagerare att stanna i frivillig karantän i 14 dygn när de anländer till Finland. Karantänen kan förkortas med ett andra test.

Vi rekommenderar att resenärer går till sitt andra coronatest tidigast 72 timmar efter ankomst. Resenärer som redan haft corona under de sex senaste månaderna behöver inte testa sig.

Du kan boka tid till coronavirustest i Finland genom

  • Finentry-tjänsten på adressen finentry.fi, vilket är det smidigaste sättet (med en bekräftad Finentry-tidsbokning är det inte nödvändigt att fylla i kontaktuppgiftsblanketten)   
  • coronavirusrådgivningen på din hem- eller vistelseort (Helsingforsbor kan beställa tid genom att ringa 09 310 10024 varje dag kl. 8–18)
  • omaolo.fi-tjänsten (för Helsingforsbor, om du har symtom).

I Finland är coronavirustest inom den offentliga hälsovården avgiftsfria. Medan man väntar på resultatet är det viktigt att hållas i frivillig karantän hemma eller på sitt inkvarteringsställe. Om det andra testresultatet också är negativt kan man avsluta den frivilliga karantänen. 

Även resenärer som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen ska ha ett intyg på negativt testresultat eller på att de har haft COVID-19-infektion. Huvudsakligen gäller samma regler för dem som för andra resenärer (se anvisningarna ovan).

Godstrafikens transport- och logistikpersonal behöver inte stanna i karantän eller genomgå tester när de anländer till Finland i arbetsuppgifter. De kan dock testa sig i hamnen. Särskilda anvisningar som lämpar sig för deras arbetsuppgifter har utarbetats och delats ut till dem.  

Hamnarnas nya verksamhetsmodeller har planerats tillsammans med Helsingfors Hamn, HUS, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och rederierna.

Ytterligare information