Västra Hamnen.

Färjepassagerare bes om intyg på coronatest

Från och med tisdagen 23.2 kommer rederierna som trafikerar till Helsingfors att kräva att passagerarna har ett intyg på ett negativt coronatest eller på att de haft corona. Alla passagerare över 12 år ska ha intyget med sig vid ombordstigningen.

Testresultatet får vara högst 72 timmar gammalt när resan börjar. Det får inte ha gått mer än 6 månader sedan man insjuknat i corona. Intyg krävs inte av kryssningspassagerare som inte gått i land i ett annat land.

”Vi välkomnar rederiernas beslut. Det hjälper oss att hindra coronasmittorna från att spridas.  Beslutet kan också göra ankomsten till Finland smidigare för passagerarna när de anländer i Helsingfors hamn”, kommenterar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.     

Under resan ges passagerarna en kontaktblankett. Det lönar sig att fylla i blanketten före man kommer till Helsingfors och hälsorådgivningen i hamnen. Det här får ankomsten till Finland att gå smidigare. Rådgivningsställena finns i terminalen och på bilplan.

Kontaktblanketten som fyllts i ombord skickas från Helsingfors hamn till hälsomyndigheterna på resenärens hem- eller vistelseort. Uppgifterna kan användas för smittspårning.   

Vi rekommenderar att resenärer går till sitt andra coronatest tidigast 72 timmar efter ankomst. Resenärer som redan haft corona under de sex senaste månaderna behöver inte testa sig.

Man kan boka tid till coronavirustest i Finland genom

  • Finentry-tjänsten (finentry.fi) – detta är det smidigaste sättet
  • coronarådgivningen på din hem- eller vistelseort (Helsingforsbor kan beställa tid genom att ringa 09 310 10024 varje dag kl. 8–18)
  • omaolo.fi-tjänsten (om du har symtom).

I Finland är coronavirustest inom den offentliga hälsovården avgiftsfria. Medan man väntar på resultatet är det viktigt att hållas i frivillig karantän hemma eller på sitt inkvarteringsställe. Om det andra testresultatet också är negativt kan man avsluta den frivilliga karantänen. 

Hamnarnas nya verksamhetsmodeller har planerats tillsammans med Helsingfors Hamn, HUS, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och rederierna.

Man kan få ytterligare information i hamnens coronarådgivning och på adresserna www.hel.fi/koronavirus och www.thl.fi.


Helsingfors stads materialbank / Antti Pulkkinen