Febertermometer och använda näsdukar.

Eventuell massexponering på pub i Helsingfors

Flera personer som besökt The Old Irish Pub i Helsingfors den 9, 11, 12 och 15 september har senare konstaterats vara smittade av coronaviruset. Personer som har varit i nära kontakt med de smittade personerna har kontaktats och försatts i karantän.

Personer som har vistats på puben på dagarna och kvällarna ovan uppmanas att observera sin hälsa och hur de mår under de följande två veckorna fram till 29.9.2020. De ska omedelbart ta ett coronatest, även vid lindriga symtom.

Personerna ska vänta på testresultatet hemma och undvika närkontakt med i synnerhet äldre och personer som hör till en riskgrupp fram till den 29 september, om inga andra anvisningar ges vid uppvisande av symtom. Vi påminner om att användning av munskydd minskar risken för smitta i situationer, där tillräckliga säkerhetsavstånd inte kan garanteras.

Symtom på coronavirussmitta är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Helsingforsare och personer som bor i Helsingfors kan göra en symtombedömning på Omaolo.fi. Tjänsten Omaolo ger anvisningar och vid behov råd om att boka tid för ett coronatest. Helsingforsarna betjänas även av coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Invånare i andra kommuner ska kontakta hälsotjänsterna inom det egna området när coronavirussymtom uppkommer. 

”Vi är mycket nöjda med det nära samarbetet med Helsingfors stad, och jag vill betona att vi följer alla coronarestriktioner och har dessutom infört egna försiktighetsåtgärder. Vi gör allt för att garantera kundernas säkerhet”, säger Peder Blak, VD för The Old Irish Pub.

Vi rekommenderar att du använder Coronablinkern. Du kan ladda ner den i din telefon på koronavilkku.fi. Om du använder Coronablinkern och får en varning ska du agera enligt instruktionerna i appen.

Mer information om coronaviruset 

Bild: pexels.com