Sommarblommor

Eventuell massexponering för coronaviruset i Helsingfors den 11 augusti

Den 11 augusti 2020 mellan omkring kl. 13 och 18 besöktes Borgbackens nöjespark av ett sällskap, vars medlemmar senare konstaterades vara smittade av coronaviruset. De har eventuellt exponerat andra besökare på Borgbacken. Personer som man vet har varit i närkontakt med personerna har kontaktats och försatts i karantän.

De smittade personerna har inte fått smittan på Borgbacken. Risken för smitta för personer som besökte Borgbacken samtidigt är mycket liten, men de uppmanas att vara uppmärksamma på sitt mående och ta ett coronatest om de får symtom som är typiska för coronaviruset.

Symtom på coronavirussmitta är exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt förlust av lukt- och smaksinnet.

Gör vid behov en symtombedömning eller ring coronarådgivningen 

Helsingforsare över 16 år kan göra en symtombedömning på omaolo.fi. Omaolo-tjänsten ger anvisningar och vid behov råd om att boka tid för ett coronatest.

Helsingforsare kan boka tid för provtagning för COVID-19 även genom att ringa coronarådgivningen, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18). Om coronarådgivningen har stängt och dina symtom på coronavirussmitta är lindriga kan du ringa coronarådgivningen följande morgon. Vid brådskande ärenden betjänar Jourhjälpen dygnet runt på numret 116 117.

Invånare i andra kommuner ska kontakta hälsovården i sitt område om de får symtom på coronavirussmitta.

Mer information om coronaviruset finns på THL och https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv.

Bild: Yiping Feng och Ling Ouyang / Helsinki Marketing