Epidemin ser ut att ha nått sin kulmen på Helsingfors vårdhem – en del av karantäner har redan upphört

Hos de boende på vårdhem upptäcktes de första coronavirusinfektionerna i slutet av mars. Hittills har vi konstaterat smittan i 36 grupphem (12 %). I hälften av dessa grupphem har karantänen avslutats.

Från början av epidemin har 132 boende fått smittan vilket betyder 3 % av alla boende på Helsingfors vårdhem. Av de boende har 80 avlidit i covid-19-sjukdomen. En del av dem har avlidit på vårdhemmet och en del på sjukhuset.

För närvarande har vi coronavirusinfektion på 15 vårdhem. Det finns coronavirus både i Helsingfors stads egna enheter och i enheter för köpta tjänster.

För att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka infektionen har vi i Helsingfors testat alla boende och anställda i vissa grupphem. Prov har tagits i synnerhet i de grupphem där det funnits flera boende som fått smittan.

"Under den pågående veckan har epidemin nått sin kulmen så att vi kunnat avsluta karantänen i 15 enheter och de boende har fått möjlighet att röra sig utanför sitt eget rum. Detta är viktigt för att de boendes vardag kan fortsätta aktivt och de kan upprätthålla sin funktionsförmåga", konstaterar Seija Meripaasi, chefen för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster.

"Vi är hela tiden ute efter nya sätt för att de boende och de anhöriga kan hålla kontakt trots epidemin. Vi har till exempel träffpunkter där de anhöriga kan umgås med sina närmaste genom en glasvägg och via telefon", fortsätter Meripaasi.

Helsingfors har egna och via köpt service sammanlagt 79 vårdhem och i dem 290 skilda grupphem. På vårdhemmen bor omkring 4 400 klienter.

DELA