Hälsostations skiftnummer.

Epidemin belastar hälsostationerna och hemvården

Coronaepidemins nuvarande och predikterade utveckling belastar bland annat Helsingfors hälsostationers och hemvårds tjänster. Klienterna säkerställs brådskande och nödvändig service och vård. Personalen gör sitt bästa i den krävande situationen.

Coronaviruset och andra luftvägssymtom vårdas hemma

Om ditt ärende är icke-brådskande vänta gärna på att coronasituationen lugnar ner sig innan du kontaktar hälsostationen. Vi försöker genomföra redan bokade mottagningstider men på grund av personalens frånvaro kan även dessa tvingas flytta eller avboka. Det är viktigt att man kommer till den bokade mottagningen.

Om det är fråga om coronan eller annan influensa, ska man i princip med sjukdomar som orsakar symtom i de övre luftvägarna stanna hemma. Anvisningar om hemvård av coronaviruset finns på Behandling av coronavirussjukdomen och vårdanvisningar (Institutet för hälsa och välfär)

Coronavirustestning är mycket belastad så vänligen sök dig inte till ett test, om du redan har fått två vaccindoser eller tidigare har haft covid-19. Hemtest behöver också inte bekräftas i laboratoriet utan du ska stanna hemma om du är sjuk. Det är viktigt att spara testningskapaciteten för de kritiska klient- och patientgrupperna. De aktuella testningskriterierna finns på Coronavirustestning i Helsingfors.

Hemvårdens klientbesök tvingas delvis flytta

Den försvårade coronaepidemin och samtidigt försvagande av tillgången på personal försvårar tillfälligt hemvårdens verksamhet.

Alla klientbesök kan för tillfället inte genomföras som planerat. Klientbesök tvingas möjligtvis förkorta eller flytta till en annan tidpunkt.

Tilläggshjälp från anhöriga och närstående är också viktig och välkommen i klientens olika vardagliga funktioner. Vi meddelar om situationen separat till hemvårdens klienter eller deras närstående.

Bild: Virpi Velin