Epidemierna har spridits i Storkärr och Malm

På palliativa avdelningen 11 i Storkärrs sjukhus finns nu nio personer som har smittats med corona. Åtta av dem är patienter och en hör till personalen. På grund av epidemin har avdelningen delats i två delar och andra ändan av avdelningen är stängd tillsvidare. Under denna vecka görs coronatest på samtliga personalen och patienter på avdelning 11 i Storkärr.

Epidemin på avdelning 11 vid Storkärr hör ihop med epidemin på avdelning 12 i Malm. Den första smittan i Storkärr konstaterades hos en patient som flyttade från Malms sjukhus. Flytten gjordes innan coronasmittor hade konstaterats vid avdelningen i Malm. 

Nya smittor vid Malm

På avdelning 12 i Malms sjukhus har också konstaterats nya coronavirussmittor. Från början av november har tio patienter och fem anställda konstaterats ha corona. Den första smittan konstaterades 2.11. Också vid Malm fortsätter testningen av patienterna och personalen. Avdelningen är stängd tillsvidare.

Vi har varit i kontakt med anhöriga till patienterna vid Malm och Storkärr, och de har blivit informerade om situationen.

På grund av epidemisituationen kan anhöriga för närvarande inte besöka sjukhusen, förutom vad gäller besök hos patienter i terminalvård.