Vaccinerare pratar med en kvinna.

Enligt uppskattning börjar Helsingfors ge ut tredje vaccindoser för personer under 60 år i januari

THL rekommenderar att tredje dosen erbjuds till alla som fyllt 18 år. Enligt nuvarande uppskattning börjar Helsingfors ge ut tredje vaccindoser för personer under 60 år i januari. Vad gäller tredje doser för personer under 60 år ges doserna från den äldsta åldersgruppen till yngsta, på samma sätt som med tidigare doser. Vi meddelar separat när tidsbokningen öppnar för dessa grupper. 

”Innan vi kan ge tredje doser till personer under 60 år måste vi säkerställa att samtliga kommuninvånare får första och andra doser. Också de som fyllt 60 år och tillhör riskgrupper måste först få tredje vaccindoser”, konstaterar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.

”Vi tror att vi kan börja vaccinera personer under 60 år med tredje doser i januari. Vi meddelar mera om detta senare”, berättar Turpeinen.

”Vi uppmuntrar alla som ännu inte har tagit första eller andra vaccindosen att besöka en vaccinationspunkt. Vacciner ges till alla som har fyllt 12 år”, fortsätter Turpeinen.

För närvarande erbjuds den tredje vaccindosen till personer som fyllt 60 år, personer över 12 år som tillhör riskgrupperna 1 och 2 samt de som har fått de två första vaccinerna med en intervall på under 6 veckor, och som har fått den andra dosen för minst 5,5–6 månader sedan.

Det har inte tidigare varit möjligt att få en tredje dos. Tredje dosen erbjuds också till personer som lider av kraftig immunbrist och som har fått den andra dosen för minst två månader sedan. 

Det tredje vaccinet ges endast med tidsbeställning. Man kan beställa tid till tredje vaccinet på coronavaccinbokning.fi eller tfn 09 310 46300 (vardagar kl. 8–16).

Vid coronavaccinationspunkterna ges både corona- och influensavacciner, vilket syns som rusning vid både tidsbeställningen och vaccinationspunkterna. Därför ber vi att kommuninvånarna kommer punktligt till vaccinationen.

För vaccineringen av barn i riskgrupper i åldern 5–11 år väntar vi på noggrannare linjedragningar av THL. Vi meddelar separat när vaccinationstidtabellen för gruppen bekräftas.

Mer information

Coronavaccination för Helsingforsbor - coronavaccination.hel.fi

Vacciner och coronaviruset - thl.fi/coronavaccin

Bild: Virpi Velin