Kvarnbäckens hälsostation och trappor.

Enkät om social- och hälsovårdstjänsterna i Stensböle, Gårdsbacka och Kvarnbäcken

Byggnaden för nuvarande Kvarnbäckens hälsostation utvidgas. Utvidgningen lär vara färdig 2025 när Stensböles och Gårdsbackas social- och hälsovårdstjänster flyttar in i byggnaden. På området för de nuvarande hälsostationerna (Stensböle och Gårdsbacka) blir möjligen kvar en serviceenhet som erbjuder ett begränsat urval social- och hälsovårdstjänster.

Till invånarna i området finns en enkät angående utvidgningsplanerna. I enkäten samlas också in annan feedback samt utvecklingsförslag för områdets social- och hälsovårdstjänster.

  • Svara på enkäten elektroniskt på svenska eller finska fram till 5.11. 
  • Du kan också svara på enkäten i pappersformat på hälsostationerna i Stensböle, Gårdsbacka och Kvarnbäcken och i invånarlokalen Mylläri under vecka 44, dvs. 26–3.11.2020.
  • Svaren används både vid lokalplanering och vid allmän tjänsteutveckling.

I Kvarnbäcken fungerar i fortsättningen en central för hälsa och välbefinnande. De nuvarande centralerna för hälsa och välbefinnande erbjuder bland annat hälsostationstjänster, socialtjänster för vuxna och unga, tandvård, psykiatri- och missbrukartjänster, fysioterapi, ergoterapi, tjänster för handikappade och laboratorietjänster. Tjänster erbjuds allt oftare också elektroniskt, och det är möjligt att få mottagningstider efter klockan 16 på vardagar.

”Vi önskar att vi får många svar av invånarna så att vi kan planera lokalerna och tjänsterna så att de motsvarar klienternas behov så bra som möjligt”, kommenterar projektchef Lars Rosengren.

”Tack för aktiviteten till alla som svarat. När coronasituationen tillåter ordnar vi igen invånarmöten till de som är intresserade av områdets tjänster”, fortsätter Rosengren.

Vill du vara med och planera centralen för hälsa och välbefinnande i Kvarnbäcken? Kontakta då sote.asukasosallisuusmyllypuro@hel.fi.