Kvinna håller i en telefon.

Du får EU:s coronaintyg från Mina Kanta-sidorna – inklusive en utskrivbar version

Du kan använda EU:s coronaintyg till exempel när du reser eller besöker restauranger. Du får den elektroniska versionen av EU:s coronaintyg enkelt från tjänsten Mina Kanta-sidorna. Om du vill ha en pappersversion av coronapasset, kan du ladda ner pdf-filen för passet till din enhet och skriva ut den. Om du inte har en skrivare hemma, kan du skriva ut intyget exempelvis på biblioteken i Helsingfors.

Coronaintyget består av tre olika intyg:

  1. intyg över coronavaccination
  2. intyg över coronatestresultat
  3. intyg över genomliden coronavirussjukdom

Intyget över coronavaccinationen visas på Mina Kanta-sidorna efter vaccinationen. I intyget anges namnet på det vaccinpreparat som getts senast, datum för när det getts samt antalet givna doser. Intyget över testresultatet uppdateras till Mina Kanta när testresultatet är klart. Det nyaste testresultatet syns först på Mina Kanta-sidorna. Intyget över genomliden coronavirussjukdom sparas till Mina Kanta-sidorna när insjuknandet har bekräftats med ett positivt PCR-testresultat. Uppgifterna överförs till tjänsten Mina Kanta inom cirka fem dagar.

Så här får du EU:s coronaintyg på Mina Kanta-sidorna

  1. Logga in på Mina Kanta-sidorna via sidan kanta.fi med ditt eget identifikationsredskap, till exempel dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.
  2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Du hittar även länken till intyget på Mina Kanta-sidornas framsida under ”EU:s coronaintyg”.
  3. Klicka på länken ”Öppna coronavaccinationsintyget (pdf)”, ”Öppna testintyget (pdf)” eller ”Öppna intyg om tillfrisknande”. Om intyget är tillgängligt öppnas det i en ny flik i pdf-format.
  4. Ladda ner pdf-filen till din enhet om du vill. Så här har du intyget redo i telefonen när du behöver det. Om du vill kan du även skriva ut pdf-filen i pappersform.

Om dina coronaintyg inte syns på Mina Kanta-sidorna, kontakta vaccinations- eller testpunkten. Läs mer på sidan EU:s coronaintyg och coronapasset fås från Mina Kanta-sidorna.

Mer information

EU:s coronaintyg och coronapasset fås från Mina Kanta-sidorna
Ofta ställda frågor om EU:s coronaintyg
Coronavaccination för Helsingforsbor – coronavaccination.hel.fi

Bild: Virpi Velin