Ett barn leker

Drumsö rådgivningsbyrå flyttar tillfälligt till Femkanten

Från och med 14.10.2021 tas besökande till Drumsö rådgivningsbyrå tillfälligt emot på Femkantens rådgivningsbyrå på Båtsmansgatan 4–6, (fjärde våningen), 00150 Helsingfors.

Den tillfälliga flyttningen beror på renoveringar i Drumsö rådgivningsbyrå. Enligt planen flyttar rådgivningen tillbaka till Drumsö i februari 2022.

Det är enkelt att hitta till Femkanten
Spårvagnar kör nära och du tar dig behändigt till Femkanten med t.ex. buss 22. Mer information i Reseplaneraren


Rådgivningsbyråns centraliserade telefonservice 09 310 55530.

Bild: Jussi Hellsten