Diskussionsmöte om arbets- och dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning den 2 mars

Kom med på diskussionsmöte torsdagen 2.3 klockan 17.30 – 19 i Berghälls ämbetshus, Andra linjen 4 A, konferensrum 3.

Kvällens teman

  • Handikapparbetet idag, chef för handikapparbete Mikaela Westergård
  • Nya arbets- och dagverksamhetstjänster, chef för arbets- och dagverksamhet Nina Sohlberg-Ahlgren
  • Nya kriterier för stödet för närståendevård och förnyelse av tjänster, chef för socialt arbete Jonna Weckström och ledande socialarbetare Sirpa Vuokila
  • Köpta tjänster och konkurrensutsättning, chef för köpta tjänster Minna Eronen
  • Grunderna för fastställande av hyror i boendeenheterna för personer med utvecklingsstörning, boendeservicechef Kristiina Räihä

Anförandena är på finska men du kan ställa frågor också på svenska.

Anmäl dig senast fre 24.2 per e-post kirsi.sinisalo@hel.fi. Det ryms 60 personer i lokalen.

I aulan kl. 17 PopUp-caféet Anna, Böle verksamhetscenter och infopunkt för stödd sysselsättning.

DELA