en kvinna sitter på soffan och använder sin bärbara dator

Ge din åsikt om e-tjänsterna, svara på digi-enkäten

Vill du ha digitala informationstavlor på serviceställena? Skulle det vara bra att kunna kontakta en läkare, sjukskötare eller socialarbetare via en videolänk? Borde det finnas mer information om frågor som gäller hälsa och välbefinnande i sociala medier?

Bland annat dessa frågor önskar vi få svar på i en enkät som kartlägger Helsingfors stads social- och hälsovårdsklienters önskemål om e-tjänster. Enkätresultaten används för planering och utveckling av digitala tjänster. Genom att svara kan du vara med och förbättra våra tjänster.

Enkäten är öppen till 2 - 22.11.2018 och du kan ge dina svar anonymt.

Svara på enkäten

DELA