Gårdsbacka seniorcenter.

Det är nu tillåtet att träffa boende på seniorcenter, omsorgshem och servicehem även inomhus

Från och med fredagen den 10 juli kan man besöka anhöriga på seniorcenter, servicehem och omsorgshem även inomhus. Besöket ska alltid avtalas med vårdplatsen i förväg.

Ett besök inomhus kan vara i högst en timme. Besökarna kan vara högst två åt gången. Vårdpersonalen tar emot besökarna utomhus och följer dem in. Besöken äger rum i den anhörigas rum eller i en separat besökslokal.

Före besöket får de anhöriga ett kirurgiskt mun- och nässkydd som ska användas under hela besöket. Vårdarna visar hur skyddet ska användas. Dessutom påminns de anhöriga om god handhygien och att enbart komma på besök om de är friska. Det är också viktigt att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd på omkring två meter. Det är till exempel inte ännu tillåtet att kramas.
– Coronavirusläget är för närvarande så lugnt att besök inomhus kan tillåtas. Vi måste alla se till att besöken är trygga. Därför är det viktigt att besökarna följer vårdpersonalens anvisningar och använder kirurgiska mun-nässkydd under hela besöket, betonar Helsingfors sjukhus chefsläkare Laura Pikkarainen.

– Många vill säkert träffa sina anhöriga inomhus så snart som möjligt. Alla besöken kan inte nödvändigtvis ske under de första dagarna. Vi hoppas att de anhöriga har förståelse för detta. Det är väldigt viktigt för oss att besöken kan ordnas på ett tryggt sätt. Vårdpersonalen ger anvisningar och råd för alla besökare separat, fortsätter Mari Sairanen, som är chef för ett seniorcenter.

Det är också fortfarande möjligt att göra besök utomhus

– Vi hoppas att anhöriga gör besök utomhus i mån av möjlighet. Även besök utomhus ska dock avtalas med vårdplatsen i förväg, påminner Sairanen.

Ett utomhusbesök kan vara i högst två timmar och antalet besökare får vara högst fem. När du håller ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter vid besök utomhus behöver du inte använda något mun- och nässkydd. När man skjutsar någon i rullstol är avståndet inte tillräckligt långt, så då måste man använda mun- och nässkydd.

Vårdplatsen kan ge mer information om besök.

Bild: Marja Väänänen