Den första coronavirussmittan orsakad av omikronvarianten har konstaterats i Helsingfors

Institutet för hälsa och välfärd (THL) informerade för en stund sedan om Finlands första coronavirussmitta orsakad av omikronvarianten. Den smittade är bosatt i Helsingfors. Symtomen hos den smittade är lindriga. Hen har fått två coronavaccin.

Den smittade har nyligen återvänt till Finland från en resa till Sverige. Smittan konstaterades i ett test som togs 30.11. Smittspårningen är gjord. Utöver familjemedlemmarna finns det inga andra exponerade. Familjemedlemmarna har testats och resultaten av deras test är på kommande.

Andra personer i nära kontakt med personen har nåtts och hänvisats till test. Sex personer har varit i nära kontakt med den smittade. Kontakterna har varit korta och munskydd har använts i alla situationer.

Skyddsåtgärder gäller även för virusvarianterna

Spridning av omikronvirusvarianten kan bekämpas på samma sätt som andra coronavirusvarianter: se till att vaccinskyddet, god hand- och munskyddshygien är förenhetliga med rekommendationerna och att ett tillräckligt avstånd hålls. Om du får symtom, stanna hemma och ta dig vid behov till coronatest.

THL:s pressmeddelande (på finska)