Skolbarn som skriver med en penna.

Den andra vaccindosen mot coronaviruset börjar ges åt 12–15-åriga barn och unga i skolorna

I Helsingfors får 12–15-åriga den andra vaccindosen mot coronaviruset i skolorna från och med den 23 september. 12–15-åriga kan få den andra vaccindosen även på vaccinationspunkterna eller pop-up-vaccinationspunkterna.

Alla 12–15-åriga erbjuds vaccinet i skolorna oavsett deras boendekommun. Vaccinationerna startar i olika tider i olika skolor och det har informerats om den skolspecifika tidtabellen på Wilma-systemet.

10 700 av de 12–15-åriga fick den första vaccindosen i skolorna i augusti. Vaccinationstäckning av 12–15-åriga är 73 procent i Helsingfors när det gäller den första dosen.

Om eleven har fått den första vaccindosen på en vaccinationspunkt har hen möjlighet att få den andra vaccindosen i skolan då det har gått sex veckor sedan den första dosen. 

”Först efter den andra dosen höjs coronavaccinets skyddsnivå till en mycket bra nivå. Därför önskar vi att barn och unga är flitiga på att ta den andra vaccindosen. Vaccinskyddet säkerställer det att de kan fortsätta studera i närundervisning och delta i evenemang som är viktiga för dem”, säger ledande överläkare Timo Carpén.

Nu har eleverna även möjlighet att få den första vaccindosen om eleven inte ännu har fått vaccinet.

”Om man ännu har funderat på att ta vaccinet, är det nu lätt att få i skolan. Också de som har fyllt 12 år efter det senaste varvet kan komma till skolan för att få vaccinet”, fortsätter Carpén.

12–15-åriga kan gå till vaccinationen även på vaccinationspunkterna utan tidsbokning. Om vårdnadshavaren vill komma med till vaccinationen ges vaccinet på en vaccinationspunkt. Du kan boka tid för vaccination på adressen coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tfn 09 310 46300 (vardagar kl. 8–18). Även vårdnadshavare kan boka tid för en minderårig person.

Information om alla vaccinationspunkter och pop-up-vaccinationspunkter finns på adressen hel.fi/vaccinationen.

12–15-åriga vaccineras med Pfizers och Modernas vaccin. Mer information om vaccinen finns på THL:s webbsida.

En 12–15-årig person kan själv besluta om hen ska vaccineras om den expert inom hälsovården som ger vaccinet anser att personen baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Om en ung person vill eller kan inte själv bestämma om sin vaccination behövs det vårdnadshavarnas samtycke för att ge coronavaccinet. Samtycket ges på denna blankett.

Mer information
Vaccinationer för barn och unga – coronavaccination.hel.fi
THL - Coronavaccination av barn och unga

Bild: Pexels