Äldre personer som sitter framför en brasa.

Dagverksamheten för äldre öppnas från och med den 2 november

Dagverksamheten för äldre öppnas från och med den 2 november. Verksamheten öppnas begränsat enbart för de klienter som uppskattas behöva stöd mest. Sådana klienter är till exempel närståendevårdarfamiljer som är i en utmanande situation.

Deltagarna kallas personligen till dagverksamheten.

- På grund av coronavirussituationen kan man tills vidare erbjuda dagverksamhet enbart för de klienter som behöver stöd mest. Anställda inom klienthandledningen och dagverksamhetsenheten bedömer behovet hos varje klient, berättar avdelningsskötare Heli Sillanpää.

- Våra klienters säkerhet är väldigt viktig för oss. Tillsammans med stadens epidemiologiska verksamhet följer vi kontinuerligt med utvecklingen av coronavirussituationen.

Tryggheten beaktas specifikt inom dagverksamheten

Dagverksamheten genomförs i små grupper. Sammansättningarna i grupperna byts inte. Under dagen tar man noggrant hand om säkerhetsavstånden och en god handhygien. Även det dagliga programmet planeras genom att beakta gällande begränsningar.

- Till exempel allsång eller sånguppträdanden arrangeras inte i dagverksamheten, berättar Sillanpää.

Klienterna instrueras till att använda munskydd under hela dagverksamhetsdagen och de ombes ta med egna munskydd. Antalet resenärer är begränsat under transporterna.

- Vi påminner klienterna om att man enbart som frisk får delta i dagverksamheten. Om klienten ens har lindriga symtom på coronaviruset, får hen inte delta i dagverksamheten, betonar Sillanpää.

Bild: Seppo Laakso