En person ritar.

Dagverksamhet och gruppverksamhet är stängda till den 28 februari

Dagverksamhet och gruppverksamhet är stängda till den 28 februari.

Helsingfors håller dagverksamheten och den stödda gruppverksamheten för äldre stängda till den 28 februari 2022. Dagverksamheten och den stödda gruppverksamheten för äldre har varit stängda från och med den 31 december 2021 på grund av den tilltagande coronavirusepidemin.

Servicecentralernas kundtjänster betjänar klienter och deras närstående normalt. Klienterna informeras om de exakta öppningsdatumen för tjänsterna så snart de är bekräftade.

– Coronavirussituationen i Helsingfors har försämrats snabbt och kräver åtgärder av oss alla. Tyvärr måste vi fortsätta att hålla både dag- och gruppverksamheten och servicecentralerna stängda åtminstone till slutet av februari. Servicecentralerna tillhandahåller dock kundrådgivning, och man strävar efter att hitta alternativa sätt att hålla kontakt för de klienter inom dag- och gruppverksamheten som behöver mest stöd, säger Seija Meripaasi, direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och vårdtjänsterna.

Personalen inom dag- och gruppverksamheten kontaktar de klienter som behöver mest stöd separat. 

Du hittar information om coronavirussituationen på Helsingfors stads webbplats.

https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv

 

Du får hjälp och råd från Seniorinfo

Information om tjänsterna har samlats på webbplatsen Seniorinfo. Du får även handledning och servicerådgivning från Seniorinfo.

Webbplatsen finns på https://www.hel.fi/seniorit/sv. Du kan även kontakta Seniorinfo per telefon från måndag till fredag kl. 9–15, tfn 09 310 44556.

Bild: Katja Tähjä