Dag- och gruppverksamheten för äldre stängs från och med 31.12

Helsingfors stänger dagverksamhet för äldre och stödda gruppverksamheten från och med 31.12 på grund av den förvärrade coronaepidemin.

Dag- och gruppverksamheten är stängd åtminstone fram till 10.1.2022. Vi meddelar våra klienter om de exakta öppningstidpunkterna genast när vi vet dem. Servicecentralernas klientnummer står till tjänst normalt för klienter och deras anhöriga.

Vi strävar efter att hitta alternativa kommunikationssätt för klienter som behöver mest stöd. Vi kontaktar dessa klienter separat.

Du hittar information om coronavirussituationen på Helsingfors stads coronawebbplats.


Seniorinfo hjälper och ger råd

På webbplatsen för Seniorinfo har samlats information om tjänster. Seniorinfo erbjuder också guidning och servicerådgivning.

Webbplatsen hittas på www.hel.fi/seniorit/sv. Du kan också kontakta Seniorinfo per telefon från måndag till fredag kl. 9-15, tfn 09 310 44556.

Bild: Katja Tähjä