Flicka som tittar på en mobiltelefon.

Coronavirusvaccinering inleds för 16–17-åriga Helsingforsbor som på grund av sjukdom löper risk för svår coronavirussjukdom

16–17-åriga Helsingforsbor som på grund av sjukdom eller tillstånd löper risk för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 2) kan från och med idag torsdagen den 29 april klockan 16 boka tid till coronavaccination på adressen coronavaccinbokning.fi. Från och med imorgon fredag klockan 8 kan man även boka tid per telefon på numret 09 310 46300.

Det snabbaste sättet att boka tid är på webben. Tidsbokningsnumret är öppet vardagar klockan 8–18.

Förra fredagen sänkte THL åldersgränsen för dem som tillhör riskgrupp 2 från 18 år till 16 år.

Sjukdomar eller tillstånd som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom är:

– astma som kräver kontinuerlig medicinering,
– svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom),
– neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen,
– läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret,
– svår kronisk leversjukdom,
– typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens,– medelsvår eller svår sömnapné,
– psykossjukdom och
– sjuklig fetma (BMI över 40). 

Närmare information om sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom och de grupper som nu vaccineras finns på adressen coronavaccination.hel.fi.

Vid vaccinationspunkterna kontrolleras rätten till vaccin i Kanta-tjänsten eller Helsingfors stads patientdatasystem. Om en person som kommer för att vaccineras inte är klient inom Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor på grund av sin sjukdom, eller man inte får tillgång till uppgifterna i Kanta-tjänsten, ombeds personen att bevisa sjukdomen eller tillståndet som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom på något annat sätt, exempelvis med en journalkopia.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationspunkter.

Enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd (THL) ges vaccindoserna med 12 veckors mellanrum. Båda vaccinationstillfällena bokas på samma gång. Vaccinationen är avgiftsfri och frivillig.

Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination när det har gått minst sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.

För närvarande kan följande personer boka tid för coronavaccination:

– personer som i år fyller 70 år och äldre (födda 1951 eller tidigare) samt deras närståendevårdare,
– personer över 16 år och äldre som på grund av sjukdom löper risk för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 1 och 2, 16–17-åringar som tillhör riskgrupp 2 från och med 29.4/30.4),
– personer som i år fyller 55 år och äldre (födda 1966 eller tidigare),
– personal inom social- och hälsovården som står i vaccinationstur och
– valfunktionärer som står i vaccinationstur.

För närvarande avses vaccintidsbokningen för 50–54-åringar öppnas i början nästa vecka.

Bild: Helsingfors stads bildbank / Kimmo Brandt