Instruktioner för vaccinerade: Vänta på din tur. Håll ett säkerhetsavstånd.

Coronavirusvaccination av 75–79-åriga Helsingforsbor inleds

Till näst vaccineras 75–79-åriga Helsingforsbor, alltså personer födda 1942–1946. Deras närståendevårdare med beslut om stöd för närståendevård vaccineras också.

Man kan beställa tid till vaccination på webben på adressen koronarokotus.hel.fi eller genom att ringa tidsbeställningsnumret 09 310 46300. Tidsbeställningsnumret är öppet vardagar kl. 8–18. Man kan beställa tid till vaccination från och med onsdagen 24.2. Närståendevårdare kan endast beställa tid till vaccination per telefon.

 – Vi hoppas att så många som möjligt ska beställa tid via webben. Vi har försökt göra den elektroniska tidsbeställningen så lätt att använda som möjligt. Det snabbaste sättet att få en tid till vaccination är via webben, säger Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.

75-79-åringarna som nu står i tur att vaccineras kommer att skickas ett separat meddelande om vaccinationerna på posten.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationsställen.

Vaccinationerna fortskrider allteftersom vaccin fås in

Vaccin ges utan dröjsmål allteftersom de fås in. I vaccinationerna följs den nationella vaccinationsordningen.

Enligt Turpeinen har vaccinationerna fortskridit som planerat. – Vi kunde vaccinera betydligt fler om vi hade tillgång till större mängder vaccin, säger hon.

Coronavaccination av 80-åringar och äldre pågår fortfarande. 65 procent av 80-åriga och äldre Helsingforsbor har fått den första vaccindosen. 88 procent av 85-åringar och äldre har redan vaccinerats.

– Om någon som fyller 80 år i år eller är äldre än 80 och deras närståendevårdare inte ännu har tagit vaccinet kan de fortfarande beställa tid till vaccination. Vi kommer också att ringa till alla 80-åringar och äldre som inte ännu beställt tid till vaccination, berättar Turpeinen.

Äldre vaccineras med Pfizers vaccin. Vaccinationen ges i två doser. Enligt THL:s rekommendationer ges vaccindoserna med 12 veckors mellanrum. Tidpunkt för den andra vaccinationen fås i samband med den första vaccinationen.

Hemvårdens klienter får information om vaccinationerna av hemvårdspersonalen

Förutom den allmänna kommunikationen får hemvårdens klienter också information om vaccinationerna av hemvårdspersonalen. Hemvårdens klienter som står i vaccinationstur vaccineras också på vaccinationsställena. Om de har möjlighet att förflytta sig uppmuntras de att i mån av möjlighet besöka vaccinationsställena.

– Det ingår så många begränsningar i hur man ska förvara, tillverka och transportera Pfizers vaccin samt hur länge det håller att det inte går att erbjudas hemma lika smidigt som influensavaccinet, säger Laura Pikkarainen, chefsläkare vid Helsingfors sjukhus.

– Om det är svårt för vissa klienter att ta sig till vaccinationsstället kan hemvården vaccinera dem hemma. Det ska man komma överens om separat med hemvården, fortsätter Pikkarainen.

Hemvårdens klienter vaccineras också enligt den nationella vaccinationsordningen.

För tillfället vaccinerar de mobila vaccinationsteamen de boende på enheterna för vård dygnet runt för personer med funktionsnedsättning samt inom psykiatri- och missbrukartjänsterna, samt äldre patienter på Helsingfors sjukhus.

Personer under 70 vaccineras med AstraZenecas vaccin

AstraZenecas vaccin rekommenderas inte för 70 år fyllda och äldre. Därför används AstraZenecas vaccin för att vaccinera personer under 70 år. Just nu vaccineras 55–69-åriga Helsingforsbor som löper en stor risk att bli allvarligt sjuka i coronavirus på grund av sjukdom.

Dessutom används AstraZenecas vaccin för att vaccinera dem inom social- och hälsovårdspersonalen som står i vaccinationstur.

Läs mer om coronavaccinationerna på adressen koronarokotus.hel.fi.