Coronavaccinet är taget.

Coronavirusvaccination av 60–64-åriga Helsingforsbor inleds

Nästa grupp som står på tur för vaccinering mot coronaviruset är Helsingforsbor som i år fyller 60–64 år, det vill säga de som är födda åren 1957–1961.

Tidsbokningen för vaccination öppnar måndagen den 19 april. Man kan boka tid till vaccinationen via webbplatsen coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tidsbokningens telefonnummer 09 310 46300.

Det snabbaste sättet att boka tid är på webben. Tidsbokningens telefonnummer är öppet vardagar klockan 8–18. Information om att vaccinationerna inleds kommer också att spridas via bland annat tidningsannonser.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationsställen.

Mer information om coronavirusvaccinering av Helsingforsborna finns på adressen coronavaccination.hel.fi.

Vaccinationerna fortskrider allteftersom vaccindoser fås in

I Helsingfors utförs vaccinationer utan fördröjning allteftersom man får in vaccindoser.

Coronavaccinationen av personer som är 65 år och äldre fortsätter. Av Helsingforsborna som är 80 år och äldre har redan 89 procent fått sin första vaccindos. Andelen vaccinerade bland 75–79-åringarna är också 89 procent. Andelen vaccinerade bland 70–74-åringarna är 85 procent.

Bland 65–69-åringarna har 64 procent fått den första vaccindosen. Som det ser ut nu så kommer vaccinationstäckningen bland 65–69-åringarna stiga till en bra nivå. 

  • AstraZenecas-vaccinets möjliga, mycket sällsynta biverkningar har diskuterats mycket och det här har förståeligt även orsakat oro bland dem som vaccineras. Merparten verkar ändå lita på vaccinet och tycka att dess fördelar överskrider de sällsynta nackdelarna, berättar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster. 
  • Vi har satt upp informationspunkter på vaccinationsställena för att minska oron, tillägger Turpeinen.

Även vaccineringen av personer som på grund av sjukdom löper risk för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 1 och 2) fortsätter. 

I Helsingfors används två olika vaccin. Just nu vaccineras de som är 65 år och äldre med AstraZenecas vaccin. Enligt försiktighetsprincipen ges AstraZenecas vaccin inte till personer som tidigare har haft sinustrombos, det vill säga ventrombos i hjärnan eller heparininducerad trombocytopeni (HIT). Just nu vaccineras 16–64-åringar med Pfizers vaccin. Vaccinationen ges i två doser. Enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd ges vaccindoserna med 12 veckors mellanrum. Tidpunkt för den andra vaccinationen fås i samband med den första vaccinationen. Man kan inte välja vilket vaccin man får. Vaccinationen är avgiftsfri och frivillig. 

Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination när det har gått minst sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.