Sjukvårdaren instruerar klienten efter vaccineringen.

Coronavirusvaccination av 55–59-åriga Helsingforsbor började

Nästa grupp som står på tur för vaccinering mot coronaviruset är Helsingforsbor som i år fyller 55–59 år, det vill säga de som är födda åren 1962–1966.

Tidsbokningen för vaccination öppnar tisdagen den 27 april. Man kan boka tid till vaccinationen via webbplatsen coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tidsbokningens telefonnummer 09 310 46300.

Det snabbaste sättet att boka tid är på webben. Tidsbokningens telefonnummer är öppet vardagar klockan 8–18. Information om att vaccinationerna inleds kommer också att spridas via bland annat tidningsannonser.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationsställen.

Mer information om coronavirusvaccinering av Helsingforsborna finns på adressen coronavaccination.hel.fi.

Vaccinationerna fortskrider allteftersom vaccindoser fås in

I Helsingfors utförs vaccinationer utan fördröjning allteftersom man får in vaccindoser.

Coronavaccinationen av personer som är 60 år och äldre fortsätter. 90 procent av Helsingforsborna som är 75 år och äldre har fått sin första vaccindos. Andelen vaccinerade bland 70–74-åringarna är 87 procent.

Bland 65–69-åringarna har 76 procent fått den första vaccindosen och bland 60–64-åringar är andelen 57 procent.

Även vaccineringen av personer som på grund av sjukdom löper risk för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 1 och 2) fortsätter.

I Helsingfors används två olika vaccin. Just nu vaccineras de som är 65 år och äldre med AstraZenecas vaccin. Enligt försiktighetsprincipen ges AstraZenecas vaccin inte till personer som tidigare har haft sinustrombos, det vill säga ventrombos i hjärnan eller heparininducerad trombocytopeni (HIT). Just nu vaccineras 16–64-åringar med Pfizers vaccin.

Vaccinet ges i två doser. Enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd ges vaccindoserna med 12 veckors mellanrum. Man kan för närvarande inte välja vilket vaccin man får. Vaccinationen är avgiftsfri och frivillig.

Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination när det har gått minst sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.