Vårdgivaren pratar med klienten efter vaccinationen.

Coronavirusvaccination av 50–54-åriga Helsingforsbor inleds

Nästa grupp som står på tur för vaccinering mot coronaviruset är Helsingforsbor som i år fyller 50–54 år, det vill säga de som är födda åren 1967–1971.

Tidsbokningen för vaccination öppnar på måndag den 3 maj. Man kan boka tid till vaccinationen via webbplatsen coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tidsbokningens telefonnummer 09 310 46300.

Det snabbaste sättet att boka tid är på webben. Tidsbokningens telefonnummer är öppet vardagar klockan 8–18. Information om att vaccinationerna inleds kommer också att spridas via bland annat tidningsannonser.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationspunkter.

Mer information om coronavirusvaccinering av Helsingforsborna finns på adressen coronavaccination.hel.fi.

Vaccinationerna fortskrider allteftersom vaccindoser fås in

I Helsingfors utförs vaccinationer utan fördröjning allteftersom man får in vaccin.

Enligt Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna, ser det för närvarande ut som att alla som har fyllt 16 år ska ha fått sin första vaccindos i slutet av juli.

  • Enligt nuvarande uppskattningar vaccineras Helsingforsbor i 40-årsåldern under maj och i början av juni och de i 30-årsåldern i juni. Vaccineringen av personer under 30 år torde ske i juli, berättar Lukkarinen.

Tidsprognosen för vaccinationerna påverkas av mängden tillgängligt vaccin, eventuella nya begränsningar för vaccin, eventuella ändringar i vaccinordningen samt vaccinationstäckningen.

Personer som är 65 år och äldre kan välja vaccin från och med måndagen

I Helsingfors används två olika vaccin. Just nu vaccineras de som är 65 år och äldre med AstraZenecas vaccin. Just nu vaccineras 16–64-åringar med Pfizers vaccin. Från och med måndagen den 3 maj kan personer som är 65 år och äldre också välja Pfizers vaccin i samband med bokningen av vaccinationstid beroende på tillgången på vaccin. Valet kan göras både i den elektroniska tidsbokningen och telefontidsbokningen. Man kan inte välja vaccin på plats vid vaccinationspunkten.

Vaccinet ges i två doser. Enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd (THL) ges vaccindoserna med 12 veckors mellanrum. Vaccinationen är avgiftsfri och frivillig.

Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination när det har gått minst sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.

Bild: Helsingfors social- och hälsovårdssektorn