Aulahälsare tittar på FPA-kortet för en person som ska vaccineras.

Coronavirusvaccination av 30–34-åriga Helsingforsbor inleds

Nästa grupp som står på tur för vaccinering mot coronaviruset är Helsingforsbor som i år fyller 30–34 år, det vill säga de som är födda åren 1987–1991.

Tidsbokningen för vaccination öppnar måndagen den 7 juni. Man kan boka tid till vaccinationen via webbplatsen coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tidsbokningens telefonnummer 09 310 46300.

Det snabbaste sättet att boka tid är på webben. Tidsbokningens telefonnummer är öppet vardagar klockan 8–18. Information om att vaccinationerna inleds kommer också att spridas via bland annat tidningsannonser.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationspunkter.

Närmare information om coronavaccineringen av Helsingforsbor finns på webbplatsen coronavaccination.hel.fi.

Vaccinationerna fortskrider allteftersom vaccin fås in

I Helsingfors utförs vaccinationer utan fördröjning allteftersom man får in vaccindoser. Drygt 280 000 Helsingforsbor har redan fått sin första vaccindos.

Vaccinationstäckningen är väldigt bra bland äldre personer. Redan över 90 procent av Helsingforsborna som är 70 år och äldre har fått sin första vaccindos. Bland 55–69-åringar är vaccinationstäckningen 80 procent eller mer. Bland 45–54-åringar har cirka 75 procent fått sin första vaccindos. Bland 40–44-åringarna ligger vaccinationstäckningen fortfarande på under 70 procent. Vaccineringen av 35–39-åringar inleddes den här veckan.

Leena Turpeinen, direktör för Helsingfors hälsovårds- och missbrukartjänster, är glad över att så många har vaccinerat sig.

- Jag vill tacka Helsingforsborna för att de har låtit sig vaccineras i så stor utsträckning. De Helsingforsbor som tillhör äldre åldersgrupper kan fortfarande boka tid för vaccination och det lönar sig även att göra det, säger Turpeinen.

Även om antalet coronasmittade nu ligger på en låg nivå, ska man enligt Turpeinen förutom att ta vaccin även fortsätta att följa övriga skyddsåtgärder mot coronaviruset.

- Vi måste fortsätta orka följa skyddsåtgärderna så att epidemin hålls i schack. Och komma ihåg skyddsåtgärderna även efter den andra vaccindosen, så att vi skyddar de som ännu inte har fått vaccin, tillägger Turpeinen.

I Helsingfors används två olika vaccin. Just nu vaccineras 16–64-åringar med Pfizers vaccin. De som är 65 år och äldre vaccineras med AstraZenecas vaccin eller, om de så önskar, med Pfizers vaccin. Valet kan göras i samband med tidsbokningen både på nätet och per telefon. Man kan inte välja vaccin på plats vid vaccinationspunkten.

Vaccinet ges i två doser. Enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd (THL) ges Pfizers vaccin med 12 veckors mellanrum. Intervallet mellan AstraZenecas doser kan förkortas till 8 veckor. Vaccinationen är avgiftsfri och frivillig.

Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination när det har gått minst sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades. 

Ytterligare information:
Coronavaccination för Helsingforsbor

Bild: Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor / Virpi Velin