Aulahälsaren guidar vidare på vaccinationspunkten.

Coronavirusvaccination av 25–29-åriga Helsingforsbor inleds

Nästa grupp som står på tur för vaccinering mot coronaviruset är Helsingforsbor som i år fyller 25–29 år, det vill säga de som är födda åren 1992–1996.

Tidsbokningen för vaccination öppnar måndagen den 14 juni. Man kan boka tid till vaccination via webbplatsen coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tidsbokningens telefonnummer 09 310 46300.

Det snabbaste sättet att boka tid är på webben. Tidsbokningens telefonnummer är öppet vardagar klockan 8–18. Information om att vaccinationerna inleds kommer också att spridas via bland annat tidningsannonser.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationsställen.

Närmare information om coronavaccineringen av Helsingforsbor finns på webbplatsen coronavaccination.hel.fi.

Vaccinationerna fortskrider allteftersom vaccin fås in

I Helsingfors utförs vaccinationer utan fördröjning allteftersom man får in vaccindoser. Drygt 315 000 Helsingforsbor har redan fått sin första vaccindos.

Redan över 90 procent av Helsingforsborna som är 70 år och äldre har fått sin första vaccindos. Bland 55–69-åringar är vaccinationstäckningen 83 procent eller mer. Bland 45–54-åringar har cirka 78 procent fått sin första vaccindos. Bland 40–44-åringar är vaccinationstäckningen 72 procent. Bland 35–39-åringar är vaccinationstäckningen 55 procent. Vaccineringen av 30–34-åringar inleddes i början av den här veckan.

Nu står de yngre åldersgrupperna på tur för vaccination. De avgör hur stor vaccinationstäckningen blir och hur epidemin fortsätter.

Leena Turpeinen, direktör för Helsingfors hälsovårds- och missbrukartjänster, betonar att det även under sommaren är viktigt att komma till sin bokade vaccinationstid.

– Jag vill tacka Helsingforsborna för att de har låtit sig vaccineras i så stor utsträckning. Vi fortsätter på samma sätt under sommaren. Nu när det är varmt är det dock också viktigt att avboka sin vaccinationstid i god tid om man inte kan komma, så att någon annan kan få vaccin, säger Turpeinen.

Även om antalet coronasmittade ligger på en låg nivå inför sommaren, ska man enligt Turpeinen förutom att ta vaccin även i fortsättningen följa övriga skyddsåtgärder mot coronaviruset.

– Vi måste fortsätta orka följa skyddsåtgärderna mot corona även under sommaren, så att epidemin hålls i schack. Det är viktigt att följa skyddsåtgärderna även efter att man har fått båda vaccindoserna, det vill säga se till att ha god handhygien, hålla säkerhetsavstånd och använda ansiktsmask samt stanna hemma och söka sig till provtagning vid symtom, tillägger Turpeinen.

I Helsingfors används två olika vaccin. Just nu vaccineras 16–64-åringar med Pfizers vaccin. De som är 65 år och äldre vaccineras med AstraZenecas vaccin eller, om de så önskar, med Pfizers vaccin. Valet kan göras i samband med tidsbokningen både på nätet och per telefon. Man kan inte välja vaccin på plats vid vaccinationsstället.

Vaccinet ges i två doser. Enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd ges Pfizers vaccin med 12 veckors mellanrum. Intervallet mellan AstraZenecas doser kan förkortas till 8 veckor. Förkortandet av intervallet mellan doserna gäller inte för Pfizers vaccin. Coronavaccinationen är avgiftsfri och frivillig.

Personer som redan har varit smittade av coronaviruset erbjuds vaccination när det har gått minst sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.

Foto: Virpi Velin