Malms sjukhus.

Coronavirussmittor på en avdelning i Malms sjukhus

På avdelning 12 för akutgeriatri och rehabilitering i Malms sjukhus har konstaterats coronavirussmittor. Sammanlagt fyra patienter har blivit smittade. Samtliga 25 patienter har exponerats för smittan. 

Smittor har konstaterats 19.3–28.3. Personalen har inte blivit smittad.

Som försiktighetsåtgärd har hela avdelningen stängts och nya patienter tas inte in till avdelning för närvarande.

– Smittor har konstaterats under en relativt lång tid. Vi vill nu kväva epidemin genom att stänga avdelningen och med omfattande testning, säger chefsläkare vid Helsingfors sjukhus Laura Pikkarainen.

– Samtliga patienter på avdelningen har redan testats och de testas en gång till i ett senare skede. Även samtliga anställda testas, berättar Pikkarainen.

Vi har varit i kontakt med anhöriga till de patienter som har blivit smittade, och de har blivit informerade om situationen.

– Anhöriga kan inte för närvarande besöka avdelningen, men de kan kontakta patienterna per telefon. Man kan också fråga vårdarna om hur den anhöriga mår, berättar Pikkarainen.

Malms sjukhus är en av enheterna vid Helsingfors sjukhus. Malms sjukhus har fem bäddavdelningar och sammanlagt 125 sjukplatser.

Ytterligare information om stadens aktuella besöksbegränsningar kan läsas på webbplatsen.

Bild: Mikael Lindén